Dienen als antwoord

Diaconaat, geen schaamlap maar roeping. Dienen als antwoord! “Heer, wanneer hebben wij U…………” (Mattheus 25: 34 – 41). Het is deze vraag die bij Jezus terugkomt wanneer hij aangeeft dat hij honger heeft geleden en zij gaven hem te drinken, dat hij vreemdeling was en zij hem hebben gehuisvest, dat hij naakt was en zij … Meer lezen over Dienen als antwoord