Barack Franciscus

paus-franciscusDeze week vond ik mijn krant twee artikelen die mij aan het denken zette. Het ene artikel, van een Amerikaanse journalist, ging over Barack Obama. Het onderwerp was de overeenkomst die hij sloot met Iran over de verrijking van uranium. Het artikel suggereerde dat Obama liever praatte, dan dat hij geweld gebruikte. En er werd onmiddellijk een verband gelegd naar zijn weigering om met geweld in te grijpen in Syrië. De journalist kwalificeerde hem daarmee als een weifelachtige president. Als je twee keer achter elkaar niet met geweld durft in te grijpen, als Amerikaanse president, dan ben je blijkbaar een slappeling. Het kwam blijkbaar niet in de journalist op dat Barack Obama een andere norm stelde. Niet geweld staat centraal, maar praten!