Sybrand Buma Haersma

Wat stoort mij toch zo in het tamboereren, van Sybrand Buma Haersma, op de waarde en normen in ons land? Deze vraag hield mij al geruime tijd bezig. Het klinkt zo nobel wat hij aan de orde stelt. En feitelijk kun je er niet zoveel op tegen hebben. Alhoewel ik niet zo goed weet wat het leren van ons volkslied nu precies te maken heeft met waarde en normen. Dat lijkt mij eerder een onvervalst staaltje nationalisme en vaderlandsliefde. En nationalisten en vaderlandslievende mensen staan niet per se voor acceptabele waarde en normen. Althans niet in mijn opvatting van waarde en normen. Het zijn vooral jongeren die, volgens Sybrand, het een en ander moet worden bijgebracht. Het volkslied moet door hen geleerd worden. Waarom? Het enige argument dat ik hoor is omdat het in andere landen ook gebeurt. Ja en? De maatschappelijke dienstplicht moet worden ingevoerd. Op die manier zouden de jongeren betrokken worden op hun medemens. Dat is een vooronderstelling waar nogal wat op af te dingen is. Ik kan mij niet herinneren dat er zoveel jongeren betrokken werden op het militarisme door de militaire dienstplicht. En je moet er als oudere toch niet aan denken dat je een ongemotiveerde jongere in je huis krijgt. Daar wordt die oudere niet gelukkig van en die jongere ook niet. De jongeren zouden iets terug moeten doen voor de samenleving? Zou hij weten hoeveel jongeren al iets doen voor de samenleving? In de Open Hof werken heel veel jongeren, studenten, die zich bezighouden met de opvang van daklozen en druggebruikers. Zij doen al iets terug voor de samenleving, lijkt mij. Maar onvoldoende blijkbaar en daarom is de maatschappelijke dienstplicht noodzakelijk om de waarde en normen in ons land weer op peil te brengen, volgens Sybrand.

Ik ben er ondertussen, gelukkig, wel achter wat mij stoort in dat tamboereren van Sybrand Buma Haersma. De waarde en normen die hij blijkbaar hanteert zijn, in mijn visie, maar “kleintje bier”. Daarmee ontken niet dat er soms weleens het e.e.a. aan schort aan die waarde en normen. Maar het is te weinig en te eenzijdig.

De waarde en normen waar ik het ook graag over zou willen hebben is de belastingontduiking van grote bedrijven. Zijn de postbusfirma’s die miljoenen, zo niet miljarden, via ons belastingstelsel wegsluizen. Is het stelselmatig tegenwerken van de broodnodige milieumaatregelen door bedrijven en politiek. Ik zou het ook graag hebben over het hufterige gedrag in het verkeer. En niet te vergeten, hoe de Groningers wegzakken in de aardgasbel. Het zijn deze onderwerpen waar ik hem veel te weinig over hoor. Het stoort mij dat Sybrand alle jongeren over een kam scheert en dat hij de rekening voor het verloederen van waarde en normen eenzijdig bij hen legt. Laat hij eens komen kijken op de Open Hof! Daar zijn gelukkig erg veel jongeren die de maatschappelijke dienstplicht niet nodig hebben om zich betrokken te tonen op de samenleving. En voor mij hoeven ze het volkslied niet te kennen, om een goeie vrijwilliger te zijn en een betrokken jongere.