Christus wordt weer gekruisigd

christus wordt weer gekruisigdEen boek uit 1948. Het speelt in een Grieks dorpje in 1922 dat toen nog werd overheerst door de Turken. Het boek geeft een mooie schets van de sociale verbanden in het dorp, waarin de notabelen het voor het zeggen hebben. Maar die macht van de notabelen wordt ondermijnd door schaapherder Manolios. Hij wordt na Pasen aangewezen om in het passiespel in het volgende jaar de rol van Christus te spelen. Andere dorpelingen krijgen de rol van drie discipelen, Judas en Maria Magdalena toebedeeld. Als een groepje Grieken uit een naburig dorp onderdak zoekt, worden ze er zonder pardon door de plaatselijke geestelijke, de pope, weer uitgezet. Bijna niemand interesseert het wat dat deze verschoppelingen verhongeren in de bergen net buiten het dorp.  Manolios leeft zich zeer in in zijn aanstaande Christus-rol en ontpopt zich als de voorvechter van de armen en hongerigen. Hiermee zet hij het hele systeem van de zelfvoldane en vatsige notabelen op zijn kop. Na een geestelijke transformatie waarin Manolios zich steeds meer vereenzelvigt met Christus treedt hij actief op en stelt de misstanden aan de kaak. Langzamerhand ontstaat een verhaal dat een spiegelbeeld is van het lijdensverhaal van Jezus. De Turkse overheerser, in de rol van de plaatstelijke agha, speelt de Pilatus-rol, de notabelen zijn de farizeërs en Manolios en zijn kameraden zijn Jezus en zijn discipelen die de revolutie prediken. Al snel in het boek voel je aan hoe het verhaal vermoedelijk zal aflopen.
Dit boek heb ik altijd beschouwd als een moderne versie van de evangeliën in het nieuwe testament.