Dietrich Bonhoeffer, de biografie

bonhoeffer3Bonhoeffer is voor mij leidend als theoloog. Alhoewel veel van zijn theologie en filosofie voor mij, als “een dorpsdominee” mij boven de pet gaat is het wel zijn levenshaal en daaraan gekoppeld zijn engagement. Bonhoeffer afkomstig uit gegoede Pruisische kringen, voorbestemd om medicus te worden, kiest voor de theologiestudie, terwijl hij uit familie komt dat alleen met de Kerstnacht naar de kerk ging. Vanuit zijn diepgewortelde geloof verzet hij zich tegen alles wat maar met het Hitler regime te maken heeft. Daardoor wordt hij uiteindelijke een van de staatsvijanden van nazisme. Hij krijgt de kans om het  predikant schap in Amerika en Londen voort te zetten en daarmee vervolging van het nazi regime te ontlopen. Hij kiest er bewust voor om in Duitsland te blijven. Is uiteindelijk betrokken bij de moordaanslag op Hitler. Wordt gevangen gezet. Vanuit de gevangenis schrijft jij brieven die later in boeken zijn uitgegeven. Ongeveer een maand voor de capitulatie van het nazi regime wordt hij gefusilleerd.