Derde wereldoorlog

Met de regelmaat kom je mensen tegen die allerlei toekomst voorspellingen doen. Zeker zo rond de jaarwisseling duiken ze vaak op. Meestal ga ik daar schouderophalend aan voorbij, omdat deze voorspellingen toch vrijwel nooit werkelijkheid worden. Zeker wanneer voorspellingen verder in de toekomst liggen neem ik ze met een korrel zout. Hoe realistisch ze dan ook klinken, er zijn altijd wel factoren die maken dat de toekomst toch anders verloopt dan men voorspelde.

Afgelopen zaterdag had de krant die ik dagelijks lees een interview met zo iemand. In 2006 had hij, in een boek waar weinig aandacht aan was besteed, reeds voorspeld dat in 2020 de derde wereldoorlog zou uitbreken. Hij kon toen, in 2006, nog niet weten dat er in 2020 in Amerika een onberekenbare brokkenpiloot als Donald Trump tot president zou zijn gekozen. Maar dat was volgens hem ook niet belangrijk. Hij voorspelde namelijk niet dat in 2020 de derde wereldoorlog zou uitbreken, maar hij had dat berekend. Op basis van wetenschappelijke analyses. Op basis van een voorspelbare cyclus in de wereldgeschiedenis.  Hij is er van overtuigd dat zo’n cyclus er altijd precies hetzelfde uit ziet, maar ook altijd precies dezelfde kantelpunten kent.

Nu heb ik altijd geleerd dat de geschiedenis zich nooit volledig herhaald. Zo zijn er altijd andere factoren aan te wijzen die leiden tot een oorlog. De vorige twee wereldoorlogen paste niet in een bepaalde cyclus. Het had 1914 jaar geduurd voordat de eerste wereldoorlog ontstond. En we hebben geen 1914 jaar hoeven te wachten op de tweede wereldoorlog. En als de cyclus tussen de eerste en tweede wereldoorlog was aangehouden, dan hadden we ondertussen de vierde wereldoorlog al gehad. De aanleidingen waren ook totaal verschillend tussen beide wereldoorlogen. Kortom de theorie van deze meneer rammelt aan alle kanten.

Maar toch merkte ik dat het schuurde. Want net in de week hier aan voorafgaande had onze gekozen clown met zijn blonde pruik uit Amerika een onberekenbare aanval uitgevoerd op Iran. En we weten tot dit moment niet welke gevolgen deze aanval heeft. Er is ooit een wereldoorlog ontstaan naar aanleiding van een veel kleiner incident.

Terwijl ik het interview las dacht ik, los van dat de theorie van deze meneer aan alle kanten rammelt, zou het zomaar kunnen gebeuren dat er in 2020 wel een derde wereldoorlog uitbreekt. Niet op grond van een bepaalde cyclus, maar op grond van het feit dat er in de wereld steeds meer mannen regeren die dat bij voorkeur doen op basis van hun spierballen en op basis van wapen gekletter. En een ongeluk zit in een klein hoekje, zoals het neerschieten van een onschuldig passagiers vliegtuig boven Iran bewees.

Vindt u het gek dat ik toch een beetje bang werd? Want niemand wil toch oorlog?