“de nutteloze”

Wanneer je in deze tijd een visser bent in de Middellandse zee, dan kun je het woord van Jezus daar letterlijk in de praktijk brengen: “visser zijn van mensen”. Een eenvoudig visser, die zijn geld probeert te verdienen met het vangen van vis, is tegen wil en dank, een visser van mensen geworden. Kijk je naar dit drama vanuit het perspectief van de vissers dan zie je een grote wanhoop, die werd dat afgelopen zaterdag (18 april) het beste verwoord door een visser, die in de krant aan het woord kwam. Hij vertelde dat het hem dat het hem onmogelijk was om iedereen te redden. “Ik moet keuzes maken, ook al kom ik daardoor in de hel” Deze verzuchting schets het drama in een notendop. Vanuit het perspectief van de vluchtelingen zie je eenzelfde wanhoop; hoe wanhopig moet je zijn om, met een heel groot gevaar voor eigen leven, deze oversteek te maken, naar een ongewisse toekomst, die altijd nog beter lijkt dan verblijven op eigen geboortegrond. De kans dat je op zee sterft is groter dan dat je het overleeft. En als je het overleeft is je toekomst nog steeds ongewis. Want het rijke westen zit steeds minder te wachten op “deze nutteloze”. Fort Europa wordt steeds steviger dichtgemetseld.

Kijk je vanuit het perspectief van de politici dan zie je geen wanhoop, althans niet bij velen, maar dan zie je eerder een politiek spel om geld en macht. Terwijl er op de Middellandse zee dagelijks honderden vluchtelingen rondzwerven, en dan heb ik het nog niet eens over al die miljoenen wanhopige vluchtelingen in vluchtelingenkampen, wordt in Nederland door de politici, op dit moment, een politiek spelletje gespeeld rond de zogenaamde; bed-bad-brood voorziening voor illegalen. Bed, bad en brood! Ons wordt iedere keer weer duidelijk gemaakt dat het om een “complexe materie” gaat. Hoe complex kunnen bed, bad en brood zijn? Er is toch geen weldenkend mens die echt gelooft dat het werkelijk zo “complex” is. Want de praktijk is er al lang. Het wordt momenteel dagelijks verleend in veel grote steden en dan niet alleen voor illegalen.

Maar natuurlijk gaat het niet om bed, bad en brood! Het gaat om beeldvorming. Het gaat om perverse profileringsdrang van politici ten opzichte van elkaar en voor de bühne van vermeende kiezers over de ruggen van “de nutteloze”. Waarbij totaal uit het oog wordt verloren dat het gaat om mensen. Mensen die voor de meeste politici inderdaad iets “nutteloos” hebben. Waar geen kiezer mee te winnen valt, waar geen droog brood mee te verdienen valt. Mensen die onze samenleving tot last zijn.

Ik hoor in de religiekritiek nog weleens dat het geloof nutteloos is. Maar in het geloof is al het nutteloze wel van grote waarde. En dat maakt dat er gelukkig nog mensen zijn die ongecompliceerd bed, bad en brood verstrekken aan illegalen in de grote steden. Dat maakt dat er nog vissers zijn die “de nutteloze” uit zee opvissen, ook al kunnen ze niet iedereen redden. Maar dat maakt deze mensen wel tot echte gelovige, voor mij.