PKN enquête?

Windhaan480

Heeft u de PKN enquête al ingevuld? Ik niet! En ik heb besloten dat ik het ook niet ga doen! Zo dat is eruit!

Ik zal u ook uitleggen waarom ik dat niet gaan doen. De belangrijkste reden is uit solidariteit met mijn moeder (97) en mijn schoonmoeder (93). En voor de helderheid, beide tonen nog geen enkel spoor van dementie, dan wel andere vormen van vergeetachtigheid. Beide zijn al sinds hun geboorte (Gereformeerd) lid van de deze kerk. En tot mijn verbijstering wordt hen niets gevraagd! Toen ik mijn moeder de afgelopen week vroeg of ze PKN enquête al had ingevuld, was haar eerste reactie; ”wanneer heb ik daar dan een brief over ontvangen?” “Nee mam, via internet moet je dat doen! Maar ik heb geen internet, ik heb nog nooit achter een computer gezeten, dat weet je toch wel,” was inderdaad haar voorspelbare reactie. “Sorry mam, maar dan tel jij binnen de PKN niet meer mee”. Je hebt je hele leven eraan betaald en je hebt allerlei kerkelijke functies bekleed, maar nu hebben ze blijkbaar geen behoefte meer aan jouw mening over de PKN! Nu vermoed ik, gezien de vergrijzing binnen de kerk, dat mijn moeder en schoonmoeder symbool staan voor heel veel oudere mensen binnen de PKN. Dat maakt deze enquête dus nog ongeloofwaardiger.

De PKN vraagt aan al haar leden een mening over de toekomst van de kerk. Dat is dus helaas niet waar. De PKN vraagt alleen een mening van de mensen die een computer hebben en met internet kunnen omgaan. Sterker nog de PKN vindt de mening van niet-kerkleden belangrijker, dan die van mijn moeder. Want niet-kerkleden die wel met een computer om kunnen gaan, kunnen ook aan deze enquête meedoen. Daarmee bevestigd de PKN het beeld dat zij naar buiten toe graag willen uitdragen; jong en vitaal! Een kerk van mensen die midden in het leven staan. En ik vermoed, dat dat ook de uitkomst van de enquête moet zijn.

Het kenmerk van een goede enquête is dat alle opvattingen, uit de totale breedte van een organisatie, aan bod kunnen komen! Maar enquêtes verdraaien vrijwel altijd de waarheid. De vragen zijn altijd eendimensionaal, ieder mogelijkheid tot nuance ontbreekt.

Enquêtes zijn niet zelden een middel om bevestiging te zoeken van een opvatting die toch al lang heerst bij degene die opdracht geven tot een dergelijke enquête. Mocht het nu toevallig wel zo zijn, dat de uitkomst van een enquête substantieel afwijkt van de opvattingen van de opdrachtgevers, dan zult U zien dat de opdrachtgevers tot een dergelijke enquête onmiddellijk alles zullen doen om de uitkomst van de enquête te nuanceren. Waarmee ze enerzijds de leden niet serieus nemen, die wel tijd en moeite hebben genomen om de vragen in te vullen, en anderzijds hun eigen enquête feitelijk ook niet serieus nemen.

Kortom, mocht over enige tijd de uitslag van de PKN enquête worden gepubliceerd. Neemt u hem alstublieft niet serieus! Want mijn moeder(97) en mijn schoonmoeder(93) is niets gevraagd!