Taliban

We leven niet meer in de middeleeuwen! Dat zijn we vermoed ik wel met elkaar eens. Maar toch bekruipt mij steeds vaker het gevoel dat er in de lage landen een steeds grotere groep mensen is die terugverlangt naar de Middeleeuwen. Die terugverlangt naar het onversneden christendom dat daarbij hoort. Een onversneden christendom waarin “echte” mannen nog “echte” mannen zijn en waar vrouwen vooral “hun plaats” moeten kennen, binnenshuis, met als belangrijkste opdracht zorgen voor nageslacht. Het is het onversneden christendom waar Thierry Baudet en zijn grote vriend Kees van Staay dagelijks naar terugverlangen. Waarbij de Thierry Baudet het christendom misbruikt voor zijn eigen politieke programma, zonder het daadwerkelijk geïnternaliseerd te hebben en Kees van der Staay de Taliban is van de lage landen. Inclusief de doodstraf in zijn programma. Ik heb me de laatste tijd vaak afgevraagd of hij ook jaloers is op de Taliban. Een theocratie kunnen settelen waarbij een heilig boek het uitgangspunt is van alle wetgeving. Vrouwen terug in huis kunnen duwen en de tegenstand daartegen gelijk platslaan. Met als hoogste opdracht voor de vrouwen zorgen voor nageslacht. En dan ook nog, buiten iedere parlementaire controle, de doodstraf kunnen herinvoeren. Dat moet voor Kees van de Staay toch een mooie droom zijn. Thierry Baudet moet zich daar ook in thuis voelen. Wonen in een land waar hij gewoon openlijk, zonder lastige vragen van collega-parlementariërs of maatschappelijke organisaties, antisemiet kan zijn. Waar hij, zonder te worden tegengesproken, journalisten weg kan zetten als links-tuig, sterker nog er kan dan vast wel een wet bedacht worden waarmee deze groep verboden wordt om zijn werk te doen. Dat mag hij daar dan, onweersproken, met boreaal geleuter, verdedigen.

Thierry Baudet en Kees van de Staay zijn de exponenten van de mensen die terugverlangen naar de Middeleeuwen, die de moderne tijd en alles wat daarbij hoort verafschuwen. Een moderne tijd waarin een overheid goed en rechtvaardig zorgt voor zijn onderdanen. En er verantwoordelijkheid voor neemt dat mensen, zoals Afghaanse tolken, recht wordt gedaan.

Ik heb de laatste paar dagen gedacht; zouden we die twintig Afghaanse tolken en hun gezinnen, die nog in Afghanistan vastzitten, niet kunnen ruilen voor Thierry Baudet en Kees van der Staay?  Dat lijkt me echt een win-win situatie.