Kerkklok

De kerkklok roept,
met de opkomende 
zon, het dorp
wakker. Bericht
van dood gaat de 
wereld in. 
Het geluid beiert
met de wind
de huizen binnen,
waar mensen wonen
generaties her. 

De klok draagt
de dode tot aan 
het graf. Zand en
stenen het leven 
bedekt. 

De klok klinkt
als de klaagzangerige
blues. 
Melancholiek klaagt hij
het leven aan. Dat verstrijkt
met de tijd. Nooit stil
staat een mensenleven rond.