Mijn moeder

In bange stilte
wacht ik, weggedoken onder
de versleten wollen deken,
kruin als levensteken, tot 
de nacht mij mee neemt
naar de maan

naast mijn bed zit je te lezen
de hand strelend over mijn hoofd,
je hebt het me beloofd,
ik hoef voor de maan
niet bang te wezen!