Categoriearchief: Columns

Heiligen en zondaars

In mijn vakantie heb ik het boek gelezen; “vrijspraak voor losers” van Nadia Bolz-Weber. Zij is een Amerikaanse theologe. Pastor in Denver van de Lutherse gemeenschap House for all Sinners and Saints. Een gemeenschap van yuppen en verslaafden. Nadia Bolz-Weber is een omstreden figuur. Voor conservatief Amerika is ze veel te links, maar voor links kerkelijk Amerika is ze teveel een Jesus-freak. Het is een getatoeëerde, grofgebekte pastor die zichzelf wegzet als een kerkelijke anti-held.

In het boek schetst zij een groot aantal portretten van mensen die op haar pad kwamen. En daarin schuwt zij de confrontatie niet. Ook niet met zichzelf. Ze vertelt het verhaal dat ze een identificatie figuur gevonden had in een vrouwelijke theologe, die ongeveer 100 jaar geleden de eerste Amerikaanse vrouwelijk bisschop was. Voor haar was deze vrouw een held. Tot het moment dat ze tot de ontdekking kwam dat deze vrouw ook een fanatiek aanhangster was van de Klu Klux Klan in Amerika en dus een die-hard racist. Haar eerste reactie was een afwijzing. Met deze vrouw wil ik niets meer te maken hebben. Totdat ze ontdekte dat dergelijke tegenstrijdigheden in veel mensen aanwezig zijn en dus ook in haar zelf. Dus wie was zij om deze vrouw te veroordelen en af te wijzen? Dat was het moment waarop zij jaarlijks, op de sterfdag van deze vrouwelijke bisschop, een kaars brandde bij haar in de kerk.

Terwijl ik dit boek las brandde in Nederland een discussie los rond racisme, met als middelpunt Johan Derksen.  Een omstreden figuur. Misschien ook wel een anti-held! De controverse ontstond over wat hij later zelf noemde “een slechte grap”. Johan Derksen is typisch een persoon waarom heen zich altijd wel een controverse ontwikkeld. Voor de een is hij een heilige, voor de ander een zondaar! Voor de een is hij een racist, voor de ander iemand die het vrije woord verdedigd. Voor weer iemand anders een ongevoelige weinig empathische, oude man.

Ik ben er van overtuigd dat hij geen racist is. Maar tegelijkertijd ben ik er ook van overtuigd dat ieder mens, wit en zwart, weleens een racistische gedachtegang tot zich heeft toegelaten. Ik ben er ook van overtuigd dat ieder mens weleens een slechte grap maakt, zelfs de mensen die er hun beroep van hebben gemaakt. En ik ben er ook van overtuigd dat de wereld indelen langs strikte scheidslijnen van heiligen en zondaars wel een erg gemakkelijke visie is, waarbij we onszelf graag bijvoorkeur indelen bij de groep heiligen.

Ik ga niet mee in deze gemakkelijke visie. Ik weiger Johan Derksen aan de schandpaal te nagelen. Ieder mens heeft het recht om een keer een slechte grap te maken, omdat in ieder mens een zondaar huist, maar zeker ook een heilige.

Derde wereldoorlog

Met de regelmaat kom je mensen tegen die allerlei toekomst voorspellingen doen. Zeker zo rond de jaarwisseling duiken ze vaak op. Meestal ga ik daar schouderophalend aan voorbij, omdat deze voorspellingen toch vrijwel nooit werkelijkheid worden. Zeker wanneer voorspellingen verder in de toekomst liggen neem ik ze met een korrel zout. Hoe realistisch ze dan ook klinken, er zijn altijd wel factoren die maken dat de toekomst toch anders verloopt dan men voorspelde.

Afgelopen zaterdag had de krant die ik dagelijks lees een interview met zo iemand. In 2006 had hij, in een boek waar weinig aandacht aan was besteed, reeds voorspeld dat in 2020 de derde wereldoorlog zou uitbreken. Hij kon toen, in 2006, nog niet weten dat er in 2020 in Amerika een onberekenbare brokkenpiloot als Donald Trump tot president zou zijn gekozen. Maar dat was volgens hem ook niet belangrijk. Hij voorspelde namelijk niet dat in 2020 de derde wereldoorlog zou uitbreken, maar hij had dat berekend. Op basis van wetenschappelijke analyses. Op basis van een voorspelbare cyclus in de wereldgeschiedenis.  Hij is er van overtuigd dat zo’n cyclus er altijd precies hetzelfde uit ziet, maar ook altijd precies dezelfde kantelpunten kent.

Nu heb ik altijd geleerd dat de geschiedenis zich nooit volledig herhaald. Zo zijn er altijd andere factoren aan te wijzen die leiden tot een oorlog. De vorige twee wereldoorlogen paste niet in een bepaalde cyclus. Het had 1914 jaar geduurd voordat de eerste wereldoorlog ontstond. En we hebben geen 1914 jaar hoeven te wachten op de tweede wereldoorlog. En als de cyclus tussen de eerste en tweede wereldoorlog was aangehouden, dan hadden we ondertussen de vierde wereldoorlog al gehad. De aanleidingen waren ook totaal verschillend tussen beide wereldoorlogen. Kortom de theorie van deze meneer rammelt aan alle kanten.

Maar toch merkte ik dat het schuurde. Want net in de week hier aan voorafgaande had onze gekozen clown met zijn blonde pruik uit Amerika een onberekenbare aanval uitgevoerd op Iran. En we weten tot dit moment niet welke gevolgen deze aanval heeft. Er is ooit een wereldoorlog ontstaan naar aanleiding van een veel kleiner incident.

Terwijl ik het interview las dacht ik, los van dat de theorie van deze meneer aan alle kanten rammelt, zou het zomaar kunnen gebeuren dat er in 2020 wel een derde wereldoorlog uitbreekt. Niet op grond van een bepaalde cyclus, maar op grond van het feit dat er in de wereld steeds meer mannen regeren die dat bij voorkeur doen op basis van hun spierballen en op basis van wapen gekletter. En een ongeluk zit in een klein hoekje, zoals het neerschieten van een onschuldig passagiers vliegtuig boven Iran bewees.

Vindt u het gek dat ik toch een beetje bang werd? Want niemand wil toch oorlog?